• BOŞANMA DAVASI İÇİN DELİL TOPLAMA

BOŞANMA DAVASI İÇİN DELİL TOPLAMA

Açıklama

Boşanma Davası İçin Delil Toplama Nedir?

Boşanma Davası İçin Delil Toplama, evliliğin yasal olarak sona ermesi için açılan boşanma davalarında mahkemece verilecek nihai kararın tarafınıza avantaj sağlaması için yargı organına sunulmakta olan her türlü bilgi ve belge elde etme işlemidir.

Boşanma Davası Neden Açılır?

Hayatın normal akışı içerisinde evlilik kurumu ne kadar doğal ise boşanma da bir o kadar çok normaldir. Özellikle son senelerde ülkemizin içinde bulunduğu sosyal yozlaşmalar, ailelerin ekonomik durumlarının çeşitli sebeplerle bozulması eşler arasındaki sevgi ve saygının herhangi bir sebeple bozulması sebebiyle boşanma davaları oldukça artmıştır. Evlenme ve boşanma İnsanlığın varoluşundan buyen temel süre gelen bir durumdur.

Boşanmanın gerçekleşmesinde birçok etken belirleyici olurken, gerçek deliller sunmak boşanma davasının daha hızlı ve bir tarafın lehine sonuçlandırmaktadır. Şüphe yoktur ki normal gitmeyen bir evliliğin boşanma davası ile sonuçlanması iki taraf içinde çok daha iyi olacaktır. Anlaşamayan eşlerin bir arada kalmaları evliliği çekilmez hale getirecek eşler birbirlerine karşı telafisi mümkün olmayan davranışlar içinde olabilecektir. Bu durumda boşanma izlenecek en iyi yoldur.

Medeni kanun Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Ancak evlilik süresinde iyi giden tavır ve davranışlar boşanma olayı gündeme geldiğinde eşler farklı kimliklere bürünmekte daha önce ilişkilerinde fedakârlıklar gösterirken boşanma davası konu olduğunda oldukça bencil olabilmektedirler. Bu yüzden anlaşmalı boşanma davası olarak başlayan dava bir süre sonra anlaşmazlıklar sebebi ile çekişmeli boşanma davası haline gelebilmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilikler, ortada yasal boşanma sebepleri var ise anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası açılarak fakat hakim kararı ile sona erdirilebilir.
 

Boşanma davasının nasıl açılacağı, anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarından hangisinin tercih edildiğine göre değişir. Ancak, her iki tür boşanma davası da Aile Mahkemesi’nde açılır.
 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesi “Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veveyavadan önce son defa altı aydan beri beraber oturdukları yer mahkemesidir” der. Zaten özellikle çekişmeli boşanma davaları avukat marifetiyle yapılmakta olduğundan görüşeceğiniz avukatınız size bu tür konularda yardım edecek açacağınız boşanma davası evraklarını tanzim edecektir. Bu konu da bilmeniz gerekli olan bilginin en temel hatları bunlardır. Eğer boşanma davası aşamasına gelmişseniz bu andan itibaren boşanmadan sonra elde edebileceğiniz yararları bilmeniz gerekmektedir. Bilmeniz gerekli olan çok önemli bir konu da boşanma davası gerçekleştikten sonraki hususlardır.
 

Madde 178- Evliliğin boşanma nedeniyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamen temelşımına uğrar.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere boşanma davası sona ermiş kesin hükme bağlanmış olsa bile boşanma davasının üzerinden bir yıl geçmeden tazminat alabilme imkânınızın olduğunu da unutmayınız. Bu durumda dedektiflik ofisimiz boşanmış olduğunuz eşinize tazminat davası açabileceğiniz deliller bularak boşanma davası sürecinde elde edemediğiniz haklarınızı tekrar size kazandıracaktır.

Boşanma Davasında Delil Toplamanın Önemi

Boşanma davalarında bir diğer önemli konu delil toplamadır. Eldeki veya bulabileceğiniz deliller davanızın seyrini değiştirebilir. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gerekli olan olay özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmemesidir. Boşanma davası için delil toplayan dedektifin işini iyi bilmesi gerekir aksi halde bu konu da hukuki sınırlarını aşması size yarardan çok zarar getirir

Dava sürecinde avukatınıza vereceğiniz veya avukatınızın elde edeceği deliller onun elini güçlendirerek davayı sizin kazanmanızı sağlayacaktır. Boşanma davasında delil toplama sürecinde elde edeceğiniz fotoğraf, telefon mesajları, sosyal ağ da yapılan yazışmalar, paylaşılan resimler, otel kayıtları, fiş ve faturalar, kredi kartı harcama dökümleri vb. Gibi belgeler eşler için önemli bir delil niteliğindedir. Ancak Boşanma davasında delil toplama sürecinde elde ettiğiniz deliller avukatların yardımıyla güçlü bir hal alır kişisel olarak yapacağınız savunmada başarı sağlama oranınız hayli düşük olur.

Boşanma Davasında Özel Dedektifin Yararları

Çekişmeli boşanma davaları özel dedektiflerin en çok devreye girdiği boşanma davaları türüdür. Haklı olduğu halde mahkemeye sunacak delili olmayan veya iddiasını ispata çeviremeyenler için özel dedektif hizmetleri çok önemli bir yer tutar. Medeni hukukta boşanmanın birçok sebebi vardır. Bunlar zina, onur kırıcı davranış, terk vb. Durumlardır bunların bir kısmını bizzat yaşarsınız fakat zina olayı gibi birtakım şeyleri bilmemeniz gayet doğal bu durumu da özel dedektif aracılığıyla öğrenirsiniz özel dedektifler sizin adınıza böyle olayın varlığını araştırır.

Madde 252- Zina ya da hayata kast sebebiyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin payının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına ya da kaldırılmasına karar verebilir
 

İlgili kanun metninden de anlaşılacağı üzere eşinizin zina durumunu tespit edebildiğiniz zaman her ne kadar çekişmeli bir dava ise de boşanma davası bir anda lehinize döner. Zinayı tespit edebilmek için konusunda tecrübeli araştırma yapmayı bilen Özel İstanbul Dedektif bürosu ile görüşmenizde fayda olacaktır.

Madde 236- Her eş ya da mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olurlar. Alacaklar takas edilir. Zina ya da hayata kast sebebiyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına ya da kaldırılmasına karar verebilir.
 

“Delillerin, onu kullanacak ya da ondan faydalanacak kişiye bugün, şu an için, dünü yaşatacak nitelikte olması gerekir. Bugün ortada bulunan ve düne ışık tutan şeyler birer delildir.”
 

Özel dedektiflerimizin özenle ve güçlükle elde etmiş olduğu delillerin gerekli olduğu gibi kullanılmaması ve sonuçta sizin aleyhinize dönmesi de olasılıklar arasındadır. Deliller duruşmada ortaya konulur ve böylece delili sunan kişiye fayda sağlar.
 

Boşanma davalarında delil toplama ile elde etmiş olduğumiz delillerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekiyor bu konu da yargıtay kararları bulunur.

Boşanma Davalarında Nasıl Delil Topluyoruz?

Her konu da olduğu gibi konuyu dedektiflik büromuzda görüşmeyi tercih ediyoruz. Bunun için büromuza gelip durumla ilgili gerekli bilgileri verdiğinizde konu ile alakalı profesyonel dedektiflerimizle yapılacak işle ilgili olayı değerlendirip yol haritasını belirliyoruz. Konuyu iki profesyonel dedektifimiz marifetiyle araştırıyoruz. Akabinde ilgili dedektif arkadaşlarımız sahadan topladıkları bilgi ve belgelerden boşanma davalarında delil sayılabilecek doneleri ayıklayıp sizinle veya tayin ettiğiniz avukatla paylaşıyoruz. Bundan sonra elimizde kalan mevcut boşanma davası ile alakalı tüm bilgi belgelerin tamamını imha ediyoruz.

Özel İstanbul Dedektiflik olarak gerek açılabilecek boşanma davalarında gerekse devam etmekte olan boşanma davalarınızda size gerek tazminat gerekse mal paylaşımında elinizi güçlendirecek deliller toplayarak büyük avantajlar sağlamaktayız.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma delilleri nelerdir?

Davada iddiaları veya savunmaları ispatlamak amacı ile hukuka uygun deliller sunulmalıdır. Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyen ve suç niteliği taşımayan delillerle ispat yapılabilmektedir. Telefon kayıtları, mesaj kayıtları, resimler, otel kayıtları, kamera görüntüleri olabilir.

Çekişmeli boşanma davasında deliller nasıldır?

Hukuka uygun her türlü deliller ile ispat mümkündür. Deliller hukuka uygun yollarla elde edilmeli, suç niteliği taşımamalıdır. Kişinin onur ve haysiyetini zedelemeyen ve özel yaşamının gizliliğini ihlal etmeyen her türlü delille ispat edilebilir.

Boşanma davasında aldatma delilleri nelerdir?

Aldatılan eş, aldatıldığını telefon, SMS kayıtları, otel kayıtları, sosyal ağ paylaşımları, resimler ve video görüntüleriyle ispat edebilir. Delillerde önemli olan hukuka uygun elde edilmesi işlemidir. Hukuka aykırı olarak elde edilen, gizlice çekilen görüntüler aldatmaya delil niteliği taşıyamaz.

Boşanma davasında deliller ne zaman sunulur?

Dava açılırken ya da devamında deliller sunulabilir. Ancak boşanma davasında deliller, yargılama aşamasında daima sunulamamaktadır. Deliller en son olarak ön inceleme duruşmasından itibaren iki hafta içerisinde sunulmazsa delil bildirme hakkını kaybedecektir.

Boşanma davasında delil yetersizliği hangi durumlarda olur?

Her davada olduğu gibi boşanma davasında da deliller önemlidir. Dava açan kişi iddiasını, kendine dava açılan kişi savunmasını ispatlayacak delil sunamaz veya hukuka aykırı delil sunar ise delil yetersizliğinden davayı kaybedecektir.

Boşanma davasında delil sunma dilekçesi nasıl olmalı?

Dilekçe, öncelikle kanuna uygun olmalıdır. Kişi, davasında belirtmiş olduğu iddia veya savunmasını ispatlayacak delillerini dilekçesinde tam olarak belirtmelidir. Hukuka uygun olarak elde ettiği delilleri bildirmeli ve dilekçe ekinde sunmalıdır.

Boşanma davasında sosyal ağ delilleri nasıl olur? (Facebook, Instagram, Twitter vb.)

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım veya mesajlaşmalar delil niteliği taşımaktadır. Ancak sosyal ağ hesaplarından yapılan paylaşımlar sosyal ağ sitelerinden talep edilerek mahkeme dosyasına getirilmemektedir. Ancak yapılan paylaşım veya mesajların ekran görüntüsü delil niteliği taşıyabilmektedir.

Boşanma davasında delil tespiti nasıl yapılır?

Boşanma davası açılmadan önce davaya hazırlık etmek amacı ile delil tespiti talepli dava açılabilir. Aldatıldığından şüphelenen eş, otel ya da telefon kayıtlarının tespiti için delil tespiti talebinde bulunabilir. Delil tespitinden sonra çıkan rapora göre boşanma davası açılabilmekte ve delil olarak sunulabilmektedir.

Boşanma davasında delil yoksa ne olur?

Davasını ispatlayamayan ve delil sunamayan kişinin davası reddedilecektir. Boşanma davasında iddia ya da savunmasını delile dayandıramaz ise mahkeme tarafından delil yetersizliğinden davası reddedilecektir. Kişi, delil olmadan dava açılması halinde davayı kaybedeceğini bilmelidir.

Boşanma davasında delil sunma süresi ne kadardır?

Boşanma davası açılırken veya davanın devamında delil sunulabilmektedir. Ancak delillerin sunulması için kanunen kesin süre bulunmakta, kesin süre içerisinde sunulmaz ise delil sunma süresi sona erecektir. Mahkeme tarafından tayin edilen ilk duruşma gününden itibaren iki haftalık sürenin sonuna kadar delil sunulmalıdır.

Diğer Hizmetlerimiz

WhatsApp Yaz