- Özel İstanbul Dedektiflik -

  • Neden Özel İstanbul Dedektiflik ?

    Firmamız 2010 yılında kurulmuştur. Emniyet teşkilatında 30 yıllık bir hizmetin bitiminde emekli olarak özel dedektiflik alanında çalışmalara başladık. Büromuzda çalışan kadromuzun tamamı emekli asker ve emekli emniyet mensuplarından oluşmaktadır. Her emekli polis veya her emekli asker bu alanda başarılı olması mümkün değil. Dedektiflik mesleği çok özel nitelikler ister. Zaten özel dedektiflik hizmeti de çok özel bir hizmettir.

  • Vizyonumuz

    Faaliyet gösterdiğimiz 11 yıl içerisinde müşterilerimizden öyle bilgiler aldık ki; kendisine dedektifim diyerek az paraya iş yapacağını vaad ederek insanları dolandıran çok ama çok sayıda dedektif kisvesi altında dolandırıcılar tespit ettik. Bunların mağdur ettiği insanlara yaptığımız olağanüstü çalışmalarla, dertlerine derman, sorunlarına çare olduk. Bizden memnun kalan müşterilerimizin, yine ihtiyacı olan arkadaşlarını veya yakınlarını bize refere olarak göndermeleri, bizlerin bu alandaki çalışmalarının ne kadar doğru ve başarılı olduğunu ispatladı.

  • Misyonumuz

    11 yıl gibi bir zamanda yaptığımız zorlu, ince, titiz,sabırlı ve güvenilir çalışmalar neticesinde 1100 ün üstünde bir dosyayı büyük başarı ile bitirdik. Birlikte çalıştığımız 10’larca hukuk bürosu, 100’lerce avukatlık bürosu, finans kurumları bireysel çalışan avukat arkadaşlarımızla çok titiz ve itinalı çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Yaptığımız başarılı çalışmalar ulusal basınımızın da dikkatini çekmiş olacak ki bizimle program yaparak yayınlamışlardır.

- Yetkinlik Belgelerimiz -

- Hizmetlerimiz -


- Sıkça Sorulan Sorular -

Dedektif Nedir? Kimdir?

Dedektif, kişiler ya da kurumlar için yasal sınırlar içerisinde araştırma yaparak bilgi ve belge toplayan kişilere denir. Dedektif, bazı ülkelerde ise suçları soruşturmak ve suçluları yakalamakla görevli polis kuvvetleri içerisinde bulunan resmi ayrı bir sınıftaki polislerdir. Türkiye gibi ülkelerde ilk tanım geçerli iken Amerika gibi ülkelerde ikinci tanım geçerlidir.

Özel Dedektif Nedir? Dedektif ve Özel Dedektif Farkı Nedir?

Özel Dedektif, ilk dedektif tanımındaki gibi yasaların el verdiği ölçüde, kendilerinden talep edilen konular hakkında araştırma yapan profesyonel araştırmacılara denir. Türkiye gibi ülkelerde özel kolluk sınıfları içerisinde dedektiflik diye ayrı bir birim olmadığı için dedektif ve özel dedektif terimi aynı anlamı taşır. Amerika gibi gibi kolluk kuvvetleri içerisinde görev yapanlara dedektif kolluk kuvvetleri içerisinde olmayanlara ise özel dedektif denir.

Dedektifin Görevi ve Sorumlulukları Nelerdir?

Dedektif, kendisine verilen bilgiler ışığında araştırma işlerini yerine getirmek ve gerekli bilgileri toplamakla görevlidir. Buna ilaveten dedektifin görev ve sorumlulukları şöyledir:

1.Kimliğini gizlemek,
2.Yasa ya da etik ilkelerine saygılı olmak ve dışına çıkmamak,
3.Profesyonel davranmak ve duygularını, müşteri taleplerinin önüne geçirmemek,
4.Müşteriler için rapor oluşturmak.

Dedektifin Çalışma Alanları Nelerdir?

Özel dedektif çalışma alanları; boşanma davası delil toplama, velayet davaları için delil temini, eş takibi, adres tespiti, evlilik öncesi araştırma, öğrenci takibi, istihdam öncesi CV doğrulama ve referans kontolü, personel araştırması ve takibi, gizli kamera ve böcek tespiti, gizli müşteri çalışması, mal varlığı takibi, yerli ve uluslararası araştırmalar, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin güvenlik araştırmaları konuları dedektiflerin çalışma alanlarıdır.

Özel dedektifler mahkemeler ya da polisin görevi dışında kalan alanlarda çalışmalarını yaparlar.
Yani mahkemeye eşim beni aldatıyor mu?
Velayet davam var delil bulur musunuz?
Ya da şirketime alacağım personel nasıl biridir?
Çocuğumun günlük yaşamını takip eder misiniz gibi sorular yöneltemezsiniz tüm bu çalışmaları özel dedektifler sizin adınıza yapar.

Dedektifte Aranan Nitelikler Nelerdir?

Dedektifler, sabırlı ve şartlara kolay adapte olabilen yapıda olmalıdır çünkü dedektifler girdikleri ortamda kendilerini belli etmeden uzun süre geçirmek zorunda kalabilir. Dedektiflerde aranan nitelikler genel olarak şöyledir:

1.Yeni teknolojilere hızla adapte olabilmeli
2.Yasal süreçlere hakim ve saygılı olmalı
3.Kişilerin suç işlediğini düşündüğü zaman nefsi müdafa dışında müdahale etmemeli ve sadece şikayetçi olmalı
4.Konusunda deneyim sahibi olmalı

Özel Dedektif Tutmak Suç mu? Yasal mı?

Türk Ceza Kanunu'nda özel dedektif tutmak suçtur veya özel dedektif tutmak yasal değildir diye ibare yoktur. Dolayısıyla dedektif tutmanın yasal hiçbir engeli yoktur. Ancak burada önemli olan husus özel dedektifin araştırma hizmeti verirken yaptığı eylemlerin Türk Ceza Kanunu ya da diğer özel ceza kanunları kapsamında bir suç teşkil edip etmediğidir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi, Anayasamızın 20. maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kişilerin özel hayatını koruma altına almıştır. özel dedektif bu maddeleri ihlal etmesi durumunda cezalandırılacaktır. Bu yüzden dedektiflik görevini yapacak kişinin yeterliliği ve araştırma yapacağı konu ile ilgili yasal sınırlamaları bilmesi ve aşmaması gerekir. çalışacağınız dedektiflerin bu tip özelliklerine dikkat etmeniz daha sonrasında yaşayabileceğiniz olası sorunları önceden engellemenize yarayacaktır.

Ülkemizde dedektiflik mesleğini düzenleyen bir kanun henüz bulunmamakta ancak 1990'lı yılların başından bu yana ülkemizde özel dedektiflik mesleği fiilen yapılmaktadır. özel dedektifler sahada araştırmalarını yaparken kanunlara riayet ederek hukuka uygun olarak delil elde ettikleri sürece özel dedektif tutmak yasaldır.

Özel dedektiflik mesleği dünyada ve ülkemizde her geçen gün itibar kazanmaktadır. özel dedektiflerin yapmış olduğu araştırma hizmetlerinden elde edilen deliller mahkemelerde delil olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı durumlarda özel dedektifler mahkemelere davet edilerek yargılama konusu ile alakalı tanık sıfatıyla beyan vermektedirler.

Dedektife Güvenilir mi?

Özel dedektife güvenilir mi sorusu en çok karşılaşılan sorulardan biridir. Türkiye'de özel dedektifliğin standartlarını ve sınırlarını düzenleyen bir yasal dayanak henüz olmadığı için bu alandaki boşluk kötü niyetli kişilerce suistimal edilmektedir.

Sabit bir mekanı olmayan, sahte isim ve ünvanla kolaylıkla bir ya da birden çok web sitesi oluşturup sadece cep telefonu bilgisini paylaşan veya asılsız adres beyanlarıyla internetten reklam veren kişiler, vatandaşları ağına düşürmekte dolandırıp tehdit ve şantajda bulunmaktadır. Hiçbir vasfı olmayan, iş güç sahibi olamamış sabıkalı insanlar web sitesi kurup, reklamlar vererek özel dedektiflik yapmakta bunlar gerçekleştirilmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak mağduriyet yaratmaktadırlar.

Özel dedektiflik hizmetine ihtiyaç duyan kişiler de sorgulamadan hizmet almaya çalışmaktadır. Vatandaşlar, özel bilgilerini ve parasını verip karşılığında hizmet alamadığı gibi tehdit ve şantajlarla karşılaşarak daha mağdur olmaktadır.

Eğer görüştüğünüz dedektif size güven vermediyse kesinlikle onunla çalışmayınız. Bu konuda iyi araştırma yapmalı işinin uzmanı birisi ile görüşmelisiniz. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Her dedektiflik firması kendilerinin gerçek dedektif olduğunu vurgulamaktadır bunun doğru olup olmadığını anlamak için kimliğini göstermesini isteyiniz.

Hangi Dedektif Bürosu ile Çalışmalıyım?

Bu araştırma yaptıracak kişinin insiyatifine kalmış olmakla birlikte bazı önemli tavsiyelerimiz vardır.

Dedektiflik bürosunun kime ait olduğu mutlaka araştırılmaldır.

Alt yapısının olup olmadığı bizzat adresine giderek görülmeli ve internet sayfasındaki kişi olup olmadığı teyit edilmelidir.

Herhangi bir AVM ya da kafe benzeri bir yerde görüşmek yerine yasal bürosuna gidip görüşme yapmanız en doğru yoldur.

Ayrıca yetkinlik belgelerini görmeyi mutlaka talep ediniz.

Özel Dedektif Nasıl Çalışır?

Özel İstanbul Dedektiflik olarak şöyle çalışıyoruz. Sorun her ne olursa olsun öncelikle büroda görüşmeyi tercih ediyoruz böylece bizi daha iyi tanıyacağınızı düşünüyoruz. Sorunuzu üç aşamada çözüyoruz. önce bize durumunuzla ilgili elinizdeki mevcut bilgileri veriyorsunuz.

İkinci aşama değerlendirme aşaması. Bu süreçte dosyanızı enine boyuna inceliyor, analizini yapıp bir strateji belirliyoruz.

üçüncü aşamada dedektiflerimiz kendilerine verilen bilgiler ışığında saha çalışmalarını yaparak edindiği bilgileri merkeze aktarır. Bilgiler analiz edilerek sonuç belirlenir ve ilgili kişiye rapor halinde sunulur. Yapılan çalışmalar ilgiliye teslim edildikten sonra elde kalan tüm bilgi ve belge imha edilir.

Dedektif Nasıl Tutulur?

Dedektif tutmak için yapılması gereken adımlar sırayla şöyledir:

1.Dedektif tutma ihtiyacınızı belirleyin
2.Dedektif araştırması yapın
3.Durumunuzla ilgili bilgi verin
4.Durumunuzun analizi ve araştırma
5.Araştırma sonucunun değerlendirilmesi

Özel Dedektif Her Konuda Bilgili midir?

Böyle bir şey elbette mümkün değil. Dedektiflik ekip işidir. Dedektiflik her ne kadar sahada bireysel olarak yapılan bir çalışma olsa da gelen konuların ortak toplantılarla değerlendirilmesi en uygun çözüm yolunun bulunması gerekir. Her konu ayrı uzmanlık ister. Dolandırıcılık, siber suç, cinayet, hırsızlık vb suçlar da kendini bilgili sunan bir dedektifin gelen olaya da yüzeysel yaklaşacağını da dikkate almanızda yarar vardır. Dedektif önüne gelen bir olayda konu ile ilgili olarak ekibi ile görüşüp ondan sonra karar vermelidir.

Dedektif Fiyatları Ücretleri Nedir?

Özel dedektiflerin belirli bir tarifesi ya da ücret şeması olamaz. özel dedektiflik hizmetinin bedeli o hizmetin gerektirdiği süre, emek, ekipman ve araç desteğine, nasıl çözüleceğine dayandırılarak belirlenir.

Özel dedektiflikte, başvuruyu yapan her bireyin istediği hizmete bağlı olarak ayrı ayrı planlanan bir meslek olduğu için, yapılacak işin ücretlendirmesi de tamamen ortaya çıkan hizmetle orantılı bir durumdur.

Ancak internette ücret şemaları ile vatandaşların ilgisini çekmeye çalışan neye göre oluşturulduğu belli olmayan rakamlar gösterilerek bu şekilde cazibe yaratmaya çalışanlara güvenmeyiniz. Size bunlarla gelen ve kendini özel dedektif gibi göstermeye çalışan kişilerin mağdur ettiği insanlarla sık sık karşılaşmaktayız.

Özel dedektifler, insanların özel hayatlarında belkide geri dönüşü olmayan kararların alınmasına vesile olacak olan insanlardır. Müşterilerinin özel hayatını, sırlarını ve gizliliğini korumak için büyük bir özveriyle çalışan ve asla bundan ödün vermeyen insanların ortaya koyduğu emek yeri geliyor hiç bir ücretle ölçülemiyor. Buradan dedektifler fahiş fiyatlarla çalışıyor algısı oluşmamalıdır. Zira tam aksine, dedektifler de Türkiye ekonomisinde ortalama standartları takip eder. Yalnızca yapılan işin ciddiyetinin parasal boyuttan çok daha önemli olduğunun farkında olunması gerekir.

- Soru Sor -

Ücretsiz olarak bizlere danışabilir veya başvuru yapabilirsiniz. Sorunuza en kısa sürede sizlere dönüş yapılacaktır.

Sorunuzu İletin

- Hizmet Verdiğimiz Bölgeler -

Adana Dedektif, Adıyaman Dedektif, Afyon Dedektif, Ağrı Dedektif, Aksaray Dedektif, Amasya Dedektif, Ankara Dedektif, Antalya Dedektif, Ardahan Dedektif, Artvin Dedektif, Aydın Dedektif, Balıkesir Dedektif, Bartın Dedektif, Batman Dedektif, Bayburt Dedektif, Bilecik Dedektif, Bingöl Dedektif, Bitlis Dedektif, Bolu Dedektif, Burdur Dedektif, Bursa Dedektif, Çanakkale Dedektif, Çankırı Dedektif, Çorum Dedektif, Denizli Dedektif, Diyarbakır Dedektif, Düzce Dedektif, Edirne Dedektif, Elazığ Dedektif, Erzincan Dedektif, Erzurum Dedektif, Eskişehir Dedektif, Gaziantep Dedektif, Giresun Dedektif, Gümüşhane Dedektif, Hakkari Dedektif, Hatay Dedektif, İçel Mersin Dedektif, Iğdır Dedektif, Isparta Dedektif, İstanbul Dedektif, İzmir Dedektif, Kahramanmaraş Dedektif, Karabuk Dedektif, Karaman Dedektif, Kars Dedektif, Kastamonu Dedektif, Kayseri Dedektif, Kilis Dedektif, Kırıkkale Dedektif, Kırklareli Dedektif, Kırşehir Dedektif, Kocaeli Dedektif, Konya Dedektif, Kütahya Dedektif, Malatya Dedektif, Manisa Dedektif, Mardin Dedektif, Muğla Dedektif, Muş Dedektif, Nevşehir Dedektif, Niğde Dedektif, Ordu Dedektif, Osmaniye Dedektif, Rize Dedektif, Sakarya Dedektif, Samsun Dedektif, Şanlıurfa Dedektif, Siirt Dedektif, Sinop Dedektif, Şırnak Dedektif, Sivas Dedektif, Tekirdağ Dedektif, Tokat Dedektif, Trabzon Dedektif, Tunceli Dedektif, Uşak Dedektif, Van Dedektif, Yalova Dedektif, Yozgat Dedektif, Zonguldak Dedektif
Adalar Dedektiflik, Arnavutköy Dedektiflik, Ataşehir Dedektiflik, Avcılar Dedektiflik, Bağcılar Dedektiflik, Bahçelievler Dedektiflik, Bakırköy Dedektiflik, Başakşehir Dedektiflik, Bayrampaşa Dedektiflik, Beşiktaş Dedektiflik, Beylikdüzü Dedektiflik, Beyoğlu Dedektiflik, Büyükçekmece Dedektiflik, Beykoz Dedektiflik, Çatalca Dedektiflik, Çekmeköy Dedektiflik, Esenler Dedektiflik, Esenyurt Dedektiflik, Eyüp Dedektiflik, Fatih Dedektiflik, Gaziosmanpaşa Dedektiflik, Güngören Dedektiflik, Kadıköy Dedektiflik, Kağıthane Dedektiflik, Kartal Dedektiflik, Küçükçekmece Dedektiflik, Maltepe Dedektiflik, Pendik Dedektiflik, Sancaktepe Dedektiflik, Sarıyer Dedektiflik, Silivri Dedektiflik, Sultanbeyli Dedektiflik, Sultangazi Dedektiflik, Şile Dedektiflik, Şişli Dedektiflik, Tuzla Dedektiflik, Ümraniye Dedektiflik, Üsküdar Dedektiflik, Zeytinburnu Dedektiflik
Almanya Dedektif, Amerika Dedektif, Azerbaycan Dedektif, Arjantin Dedektif, Arnavutluk Dedektif, Avustralya Dedektif, Avusturya Dedektif, Bangladeş Dedektif, Belçika Dedektif, Beyaz Rusya (Belarus) Dedektif, Birleşik Arap Emirlikleri Dedektif, Bolivya Dedektif, Bosna Hersek Dedektif, Brezilya Dedektif, Bulgaristan Dedektif, Cezayir Dedektif, Kolombiya Dedektif, Çek Cumhuriyeti Dedektif, Çin Dedektif, Danimarka Dedektif, Dominik Cumhuriyeti Dedektif, Ermenistan Dedektif, Estonya Dedektif, Etiyopya Dedektif, Fas Dedektif, Filipinler Dedektif, Finlandiya Dedektif, Fransa Dedektif, Gürcistan Dedektif, Gine Dedektif, Güney Kore Dedektif, Hırvatistan Dedektif, Hindistan Dedektif, Hollanda Dedektif, Hong Kong Dedektif, Irak Dedektif, İngiltere Dedektif, İran Dedektif, İrlanda Dedektif, İspanya Dedektif, İsrail Dedektif, İsveç Dedektif, İsviçre Dedektif, İtalya Dedektif, Jamaika Dedektif, Japonya Dedektif, Kanada Dedektif, Kazakistan Dedektif, Kenya Dedektif, Kırgızistan Dedektif, Kongo Dedektif, Kosta Rika Dedektif, Kuveyt Dedektif, Kuzey Kore Dedektif, Küba Dedektif, Letonya Dedektif, Libya Dedektif, Litvanya Dedektif, Lübnan Dedektif, Macaristan Dedektif, Madagaskar Dedektif, Makedonya Dedektif, Malezya Dedektif, Mali Dedektif, Meksika Dedektif, Mısır Dedektif, Moğolistan Dedektif, Moldova Dedektif, Nijerya Dedektif, Norveç Dedektif, Özbekistan Dedektif, Pakistan Dedektif, Panama Dedektif, Paraguay Dedektif, Peru Dedektif, Polonya Dedektif, Portekiz Dedektif, Porto Riko Dedektif, Romanya Dedektif, Rusya Dedektif, Sırbistan Dedektif, Singapur Dedektif, Slovakya Dedektif, Slovenya Dedektif, Sri Lanka Dedektif, Sudan Dedektif, Suriye Dedektif, Suudi Arabistan Dedektif, Tayland Dedektif, Tayvan Dedektif, Tunus Dedektif, Türkiye Dedektif, Türkmenistan Dedektif, Ukrayna Dedektif, Umman Dedektif, Uruguay Dedektif, Ürdün Dedektif, Venezuela Dedektif, Vietnam Dedektif, Yemen Dedektif, Yeni Zelanda Dedektif, Yunanistan Dedektif

- İlginizi Çekebilecek Yazılar -

- Sosyal Medya Hesaplarımız -

WhatsApp Yaz